Zasady potwierdzania PK

Zasady Potwierdzania PK

 

I. Potwierdzanie Punktów Kontrolnych (PK):


1. Dla Tras TR20 i TP Rodzinna poprzez perforację odpowiedniego pola karty startowej. 

2. Dla tras TR190, TR50, TP25 i TP50 poprzez aplikację CheckPoint (obsługa kart NFC i kodów QR). Zawodnik nie musi potwierdzać PK na karcie startowej.


2.1. W przypadku wyczerpania zapasów telefonów, potwierdzenie PK można dokonać wykonując zdjęcie lampionu i wysyłając SMS z kodem PK. Zdjęcia z PK będą weryfikowane na Mecie Rajdu.

 

2.2. W przypadku awarii telefonu, PK należy potwierdzić tradycyjnie, perforując odpowiednie pole karty startowej i wpisać czas pobytu na PK. W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod z lampionu (drzewa) i czas pobytu na PK w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.


 

UWAGA: na trasach TR190, TR50 TP25 i TP50 nie będzie perforatorów, potwierdzanie wyłącznie za pomocą aplikacji CheckPoint

 

 

Istnieje możliwość wypożyczenia telefonów Samsung Xcover 3, liczba sztuk ograniczona.

Telefony będą wypożyczane w pierwszej kolejności uczestnikom trasy TR190 i TP50.


Rezerwacji telefonu można dokonać wysyłając maila na adres: maratony@home.pl

 

Opłata za wypożyczenie telefonu z aktywną kartą SIM wynosi 10zł.

 

II. Instrukcja obsługi aplikacji CheckPoint:


1. Podczas rejestracji w Biurze Zawodów, z telefonu posiadanego podczas Rajdu, należy wysłać SMS na nr 664 079 222 (sieć T-mobile) wpisując w treści Trasę, swoje imię i nazwisko oraz nr startowy, np. TR150 Jan Kowalki 101. Wysłanie SMS rejestrującego jest niezwykle istotne ze względu na prawidłową weryfikację danych i nr telefonu zawodnika.


Dalej należy postępować zgodnie z instrukcją na stronie: http://sporttrack.pl/aplikacja/instrukcja.htm

III. Zasady obsługi systemu poprzez wysyłkę SMS:

 

1. Podczas rejestracji w Biurze Zawodów, z telefonu posiadanego podczas Rajdu, należy wysłać SMS na nr 664 079 222 (sieć T-mobile) wpisując w treści Trasę, swoje imię i nazwisko oraz nr startowy, np. TR190 Jan Kowalski 101. Wysłanie SMS rejestrującego jest niezwykle istotne ze względu na prawidłową weryfikację danych i nr telefonu zawodnika.

 

2. Potwierdzenie Punktu Kontrolnego  odbywa się przez wysłanie SMS o treści np: AB  (ważne aby między poszczególnymi członami nie było spacji, system automatycznie rozpoznaje potwierdzenie PK bez względu na wielkość liter, można wpisać AB, Ab, lub ab).

 

3. W przypadku gdy w miejscu lokalizacji PK zawodnik jest poza zasięgiem swojej sieci GSM należy wpisać w SMS odpowiednio: "AB 12:34" gdzie AB to KOD Punktu Kontrolnego, 12:34 godzina i minuta (w formacie 24-godzinnym) potwierdzenia PK (podobnie jak w pierwszym przypadku wielkość liter jest bez znaczenia, godziny i minuty należy rozdzielić: dwukropkiem, kropką, przecinkiem lub średnikiem, przy czym należy pamiętać by KOD PK i czas były rozdzielone spacją) i wysłać SMS w momencie uzyskania zasięgu sieci GSM.

4. Potwierdzenie przybycia na Metę należy dokonać wysyłając SMS o treści: Meta

 

5. W Bazie Rajdu wywieszone będą lampiony TEST, aby każdy zawodnik mógł sprawdzić czy jego telefon działa prawidłowo.

 

6 W przypadku błędnego wpisania kodu PK należy wysłać SMS z komendą "Usun KodPK" np. "Usun AB" i ponownie potwierdzić dany PK wysyłając poprawną komendę.

Uwaga 1: komendę "Usun" należy wpisywać bez polskich znaków.

Uwaga 2: System rejestruje tylko prawidłowo wysłane kody PK, komendę "Usun" należy stosować tylko do sytuacji gdy np. zamiast kodu AB wyślemy SMS o treści AC, komenda; "Usun AC" i ponowne wysłanie SMS z prawidłowym kodem.

W sytuacji gdy np. podamy złą godzinę np. zamiast "AB 12:34" wpiszemy "AB 22:34" należy ponownie wysłać SMS o Treści: AB 12:34

Uwaga 3. Ponowne wysłanie SMS z już potwierdzonym PK powoduje nadpisanie czasu podbicia PK.

Uwaga 4. W przypadku gdy wyślemy SMS o treści np. "tr3" system automatycznie zignoruje wpis. Wysłanie SMS o treści np.: "Pk 3", „PK3” itp. również zostanie zignorowane.

 

 

 

Wstecz

Strony internetowe Bydgoszcz Copyright © 2012 Paweł Mantycki